Mehir nedir? Mehr ne anlama gelir?

Zaman zaman gündeme gelen ve İslam hukukunda geçen mehir nedir? Mehr olarak da kullanılan terimin anlamı merak ediliyor. İşte mehir nedir sorusunun cevabı...

Mehir nedir? Mehr ne anlama gelir?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre mehir “Nikâh akdinin sonucu olarak kocanın karısına ödemek zorunda olduğu para veya mal.” anlamına geliyor.

MEHİR NE DEMEK?

Sözlükte mehir (mehr) “ücret” mânasına gelir. Bir fıkıh terimi olarak evlilik esnasında ödenen para veya malı ifade etmesi bu uygulamanın evlilik kurumunun Sâmî kültüründeki ilk şekilleriyle irtibatlı olmalıdır (aş.bk.). Kur'ân-ı Kerîm'de mehir anlamında ecrin çoğulu olarak ücûr, farîza ve saduka (çoğulu sadukat) kelimeleri geçmektedir. Hadislerde bu mânada daha çok mehir ve sadak terimlerine rastlanmaktadır (Wensinck, el-Muʿcem, “ṣdḳ” ve “mhr” md.leri). Bazı durumlarda “misil mehir” anlamında ukr kelimesi de kullanılmıştır. Türkçe'de ise daha çok mihr şeklinde kullanılır.